dimanche 24 novembre 2013

Yon espas multimedia nan BJL

Nan kad pwoje "Dwa kominikasyon pou Jenn yo ak fanm yo ka jwi dwa yo komsadwa,ke Gwoup Medyaltenatif ap Mennen, BJL benefisye yon espas multimedia ki batize "Telesant kominote Kafou." Espas sa a pral sevi kom espas fomasyon ak animasyon pou jenn yo ak fanm yo kap viv nan kominote a.2 commentaires: