dimanche 24 novembre 2013

Yon espas multimedia nan BJL

Nan kad pwoje "Dwa kominikasyon pou Jenn yo ak fanm yo ka jwi dwa yo komsadwa,ke Gwoup Medyaltenatif ap Mennen, BJL benefisye yon espas multimedia ki batize "Telesant kominote Kafou." Espas sa a pral sevi kom espas fomasyon ak animasyon pou jenn yo ak fanm yo kap viv nan kominote a.vendredi 8 novembre 2013

Deba nan BJL


Plis pase yon trantèn fanm ak gason,te asiste jou kite 7 novanm 2013 la ,yon konferans deba sou zafè sosyalizasyon diferansye a ak inegalite epi vyolans sou fanm nan lokal Biblyotèk Justin Lherison.

Aktivite sa a te fèt sou inisyativ Asosyasyon feminis D’Elles,nan kad yon pwogram ki batize : « 7 a Elles ».

Madam Marie Frantz Joachin ki se kowòdonatris  Solidarite Fanm Ayisyèn yo (SOFA) te jwe wol Konferansye ,li te itilize yon metòd kote tout patisipan fanm kou gason te envite pote konpreyansyon pa yo sou koze ki tap debat yo.

Deba de trè anime,ni piblik la ,ni konferansye a te paret satisfe. Nap raple ke Bibliotèk Justin Lherisson fe pati de rezo telesant kominotè ke Groupe Medialternatif mete sou pye nan kad Pwoje « Dwa kominikasyon pou jèn yo ak fanm yo ka jwe wol yo kom sa dwa » yon pwoje ki jwenn bourad nan men Inyon Ewopeyèn.