vendredi 16 août 2013

Espetak Palto Vanyan nan BJL
Jou  vandredi 16 jiyè 2013 la,Bibliyotèk Justin Lherisson BJL te resevwa Konpayi Teyat Palto Vanyan nan yon reprezantasyon yon pyès teyat ki pote non   Solèy Douvanjou.  Se te yon veritab espekak teyat total,kote tanbou,chan,dans ak teks te makonnen pou plezi patisipan yo.

Espektak sa a antre nan kad solidarite konpayi teyat Palto vanyan ap fè ak BJL pou kenbe lakilti anvi nan komin Kafou . Nan mwa oktob kap vini an,BJL pral komemore 14 lane ekzistans sant kiltirèl sa a kap bay la kilti ak atis yo bourad nan fomasyon,akonpayman elatriye.

Atis yo te bay yon bèl espektak,patisipan yo te trè kontan.BJL ap remesye Palto Vayan pou kolezepol sa a.


1 commentaire: